บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ

Post date : May 6, 2022

ISO 9001:2015

บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยเป็นผู้นำเข้า, จัดจำหน่าย, ให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, ไดร์ฟ, มอเตอร์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ที่ได้มาตราฐานตามนโยบายคุณภาพ บริษัท มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ, ลดต้นทุน, ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้กับลูกค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ให้สังคมดีขึ้น เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ อย่างไม่หยุดยั้ง