Collaborative Robot (Cobot) คืออะไร ??

Post date : August 7, 2023

Cobot หุ่นยนต์ผู้ช่วยของมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรม

มนุษย์ได้คิดค้นและสร้างหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเพื่อนร่วมงานของมนุษย์ นั่นก็คือ “Cobot” หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างเฉลียวฉลาดและมีประสิทธิภาพ

Cobot คืออะไร?

Cobot (โคบอท) ย่อมาจาก Collaborative Robots คือ หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม มีรูปร่างเป็นแขนกลที่ทำงานหยิบจับจัดเรียงชิ้นส่วนต่างๆ และผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีขนาดเล็กและชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงได้หลายๆ ชิ้นตามสเกลที่กำหนดไว้โดยปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่ง Cobot ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำไปใช้งานได้หลากหลาย และมีความปลอดภัยต่อพนักงาน ตามมาตรฐาน ISO 10218-1 หรือภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอื่น ตามคำนิยามของสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ โดยโคบอทมีความแตกต่างจากหุ่นยนต์หรือโรบอททั่วไปคือโคบอทมีน้ำหนักเบาและขนาดไม่เทอะทะ สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ ในโรงงานได้อย่างสะดวกสบาย

ไม่เพียงเท่านั้น Cobot ยังทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย เพราะมีระบบเซ็นเซอร์ที่ล้ำสมัย เช่น ชลอความเร็ว หยุดทำงาน หรือหลบหลีกได้เองเมื่อมีมนุษย์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใกล้ หรือเกิดการชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งาน

โคบอทส์มีดียังไง ?

เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 World Economic Forum (WEF) กล่าวว่า ในอนาคต Full Automation จะเจอทางตัน เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นจากผู้บริโภค และการตลาดแบบเจาะจง ทำให้รูปแบบของ Full Automation ที่รองรับการผลิตสินค้าที่หลากหลายได้ในสายการผลิตเดียวมีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนสูง

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ในสายตาของ WEF คือการใช้พนักงานที่มีทักษะสูงเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิต ซึ่งมีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไหวพริบของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องจักรยังไม่อาจทำแทนได้ จึงควรมีการแบ่งงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นให้พนักงาน และมอบงานที่ต้องทำซ้ำให้เครื่องจักรกล

สำหรับในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ การนำ Cobot มาใช้มักเป็นในส่วนของการลดภาระพนักงาน เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ Cobot จึงมักถูกนำมาใช้ในกระบวนการประกอบ หรือการนำไปใช้ในการหยิบจับและป้อนชิ้นงาน ซึ่งเป็นกระบวนการซ้ำ ๆ และส่งผลต่อสุขภาพพนักงานได้

นอกจากนี้ หากเป็น Cobot ประเภทที่สามารถสอนการทำงานได้ง่ายอย่างประเภท Hand guiding แล้ว Cobot หนึ่งเครื่องยังสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายและมีความสะดวก เนื่องจากลดการพึ่งพาการเขียนโปรแกรม หรือใช้บริการจาก Systems Integrators (SI) ได้อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีการคาดการว่าตลาด Cobot จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปจนถึงปี 2025 เป็นอย่างน้อย โคบอทส์จะมีความต้องการมากขึ้นในยุค New Normal ไปจนถึงความต้องการนำไปใช้ในด้านอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ อีกทั้งจากแนวโน้มในหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้หลายสำนักคาดการณ์ตรงกันว่าเอเชียจะยังคงครองแชมป์ตลาดโคบอทส์ที่ใหญ่ที่สุดต่อไป

อ้างอิงข้อมูลจาก

  • MReport
  • TECHSAUCE KNOWLEDGE SHARING PLATFORM