Blogs

June 24, 2024

ก้าวแรกสู่การปรับเปลี่ยนระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ กับระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

Collaborative Robot ช่วยระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทได้อย่างไร? มาทำความรู้จักกับ Collaborative Robot Palletizing กัน !!!

December 25, 2023

3 วิธีที่หุ่นยนต์จะสามารถทำให้กระบวนการเชื่อมดำเนินการไปได้ราบรื่นขึ้น

ปัญหาที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่กำลังพบเจอเมื่ออุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้น คือขาดกำลังสำคัญในการทำงานสำหรับงานเชื่อม เนื่องจากช่างเชื่อมที่มีฝีมือนั้นเริ่มมีอายุมากขึ้น ช่างเชื่อมใหม่ๆ ก็ยังไม่มีความชำนาญมากพอ จึงทำให้จำนวนช่างเชื่อมมีไม่เพียงพอกับอุตสาหกรรม

October 2, 2023

ความรู้จากวงใน : การทดสอบและตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยหุ่นยนต์

ตั้งแต่การผลิตงานที่เร็วขึ้นไปจนถึงคุณภาพที่ดีขึ้น ความต้องการของลูกค้ากำลังกระตุ้นให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ บ่อยครั้งขึ้น นี่เป็นกรณีเช่นเดียวกันสำหรับการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการทดสอบและตรวจสอบชิ้นส่วน

August 7, 2023

ความเสียหายจาก Critical Component Damage เกิดจากอะไร??

Critical Component ที่อยู่ใน Critical Process ในกระบวนการผลิตหรือ machine ต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อระบบต่างๆได้ หากอุปกรณ์ที่สำคัญเพียง 1 ชิ้นเกิดชำรุด

August 7, 2023

3 วิธีป้องกัน Critical Component Damage

Critical Component Damage สามารถเกิดขึ้นได้และสร้างผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ด้วยการตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี Predictive Maintenance

August 7, 2023

รู้หรือไม่?? พลังงานไฟฟ้า (Regenerative) ที่มีมากเกินไปอาจทำให้ไดรฟ์หรืออินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหายได้

จะดีกว่าไหม?? ถ้าเราประหยัดค่าไฟได้ด้วยการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ Energy Saving for Press Flywheel มาประหยัดพลังงานด้วย Regenerative energy เปลี่ยนพลังงานที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้

August 7, 2023

Spatter คืออะไร!! ทำไมต้องลด Spatter หรือ สะเก็ตไฟ?

Spatter คือ สะเก็ดที่เกิดจากการเชื่อม ที่ทำให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบเป็นตุ่ม หรือ เม็ดที่เกิดจากการเชื่อม ซึ่งทำให้ชิ้นงานดูไม่ได้คุณภาพ เสียภาพลักษณ์และมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน "การเชื่อม" (Welding) เป็นกระบวนการที่จะพบได้ ในหลากหลายการผลิต

August 7, 2023

ทิศทางและกระแส Digital Transformation ในยุคหลังโควิด

วิกฤตโควิดและเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่ง เราจะต้องทำงานที่บ้าน, หยุดการผลิต ไปจนถึงหยุดการบินทางอากาศ ทุกองค์กรและธุรกิจเริ่มสั่นครอน จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

August 7, 2023

10 ประเภทงานที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงาน "สกปรกและอันตราย"

เมื่อพูดถึงการจ้างงานแรงงานในปัจจุบัน ปัจจัยหลักของการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร คือ ความพึงพอใจในการทำงานและความปลอดภัยในที่ทำงาน แต่หากงานที่ทำอยู่เป็นงานที่มีความสกปรก น่าเบื่อ