3 วิธีป้องกัน Critical Component Damage

Post date : August 7, 2023

Critical Component Damage สามารถเกิดขึ้นได้และสร้างผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ด้วยการตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี Predictive Maintenance เพื่อช่วยในการเตือนการใช้งานของ Critical Component เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดการทำงานทั้งระบบ นอกจากนี้การวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับการชำรุดของอุปกรณ์ที่ต้องเกิดขึ้น ป้องการการเสียเวลาในการหยุดระบบเพื่อรออุปกรณ์ในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้มาเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการเลิกผลิตหรือต้องหาอุปกรณ์ทดแทน การวางแผนล่วงหน้าเพื่อนำไปสู่แผนบำรุงรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถป้องการการหยุดการทำงานและความเสียหายที่อาจเกิดกับ Critical Process

  • โทร: +66 2017 0099
  • อีเมล: [email protected]
  • 24Hrs. Service Support: +66 2026 6309